község honlapjamúlt

jelen

hírek

fórum

menü


Evangélikus gyülekezetünk

Aktuális hírek, a gyülekezet élete...

A községben mindig evangélikus felekezetü emberek éltek, akik az 1784-ben épített templomban hallgatták Isten kiválasztott szolgái által az Isteni üzenetét.Templomunk abban az idöben épült, amikor II. József türelmi rendeletében megszabta, hogy minden protestáns templom csak torony nélkül, és a telek végén, nem az utcára nézve épülhet. Igy került a parókiaudvarra, egy nem egészen jól látható, feltuno helyre. Mára már toronnyal rendelkezik Isten és a hívek hajléka, hiszen 1936-ban, amikor Görög Ernö nagytiszteletu úr volt a lelkész, ráépítették a tornyot az épületre, valamint kibovítették az akkor még téglalap alakú alaprajzú templomot egy félkörrel.

   
         

A régi harangláb 1936

 

A régi templom torony nélkül

 

Az épülo torony
1936 előtti templombelső


Az ezévben, 2001-ben felújított csodálatos hangzású egymanuálos, 7+1 regiszteres orgonát 1936-ban, akkor híres orgonaépítö család, Angster József építette, s nagy értéke a templomnak, a gyülekezetnek.

Mai formáját 1962-ben nyerte el a templom, amikor Kajos János tiszteletes vezetésével felújították a homlokzatot, és 1973-ben Foltin Brúnó tervei és munkái alapján a templombelso, oltár, szószék is megújult. 1986-ban bovült tovább a gyülekezet istentiszteleti, közösségi alkalmak helyiségével, egy gyülekezeti teremmel. A megfelelö méretu terem nemcsak istentiszteletek alkalmául szolgál, hanem itt tartjuk a presbiter üléseinket, a gyülekezeti hittanórákat, délutáni közösségi alkalmakat, bibliaórákat.

1999-ben új parókiát szentelhettünk, hála Istennek, megújult és szép környezet öleli át a parókiát és templomot, amiért köszönet illeti a gyülekezet presbitériumát, és minden segítoszándékú nagyvelegit!

 

1784 óta a Nagyvelegen szolgáló lelkészek névsora idörendi sorrendben:

1784-1785 Greskovics Imre
1785-1803 Farnik Sámuel
1803-1806 Holkó Sámuel
1806-1823 Taubner András
1823-1829 Sinkovits Jónás
1829-1834 Szloboda Pál
1834-1843 Krizsányi József
1844-1849 Rajcsányi János
1849-1851 helyettesek Bcsernyéről, Súrról
1851-1860 Horetzky Gedeon
1860-1874 Kovátsits János
1874-1876 Takács Gyula
1876-1879 Berta Dávid
1879-1893 Madár Mátyás
1893-1926 Horváth Sándor
1926-1953 Görög Ernö
1953-1983 Kajos János
1983-1990 Pintér Mihály
1990-1996 Cserági István
1996-2004 Ferenczy Andrea
 2004- Bajuszné Orodán Krisztina 
   


Tisztségviselök 2001

Németh István   felügyelõ
Szabó Csabáné   gyül. munkatárs
Lampert Mihály   gondnok
Gellért Gyula   másodgondnok
Nagy László   másodgondnok
Horváth István   temetõgondnok
Démi Lászlóné   pénztáros
Lampert Mihályné   számvevõszék elnöke
Bodnár Józsefné   presbiter
Gellér Vilmos   presbiter
Nagy Dezsõ   presbiter
Szabó Csaba   presbiter
Szabó Kálmánné   presbiter

  1957

ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSÉBEN FONTOS TUDNIVALÓ

Akkor, amikor a keresettel rendelkezõk akóbevallásukat készítik, vagy elkészíttetik valakivel, figyelniük kell egy néhány éve bevezetett fontos tudnivalóra

Adójukból, amely az állam vagyonát képezi, kétszer 1%-ot odaadhatnak. Egyszer 1%-ot az egyházak valamelyikének, másodszor 1%-ot egy alapítványnak.

 • Az egyik 1%: Csak valamelyik egyháznak adható!
 • Az evangélikusok az egyházuknak 0035 számmal utalják

 • A másik 1%: Alapítványoknak adható!
 • Alapítványunk a Nagyvelegi Harangszó Alapítvány 

  Adószáma: 18491823-1-07

  A kis lélekszámú gyülekezetünk az anyagi támogatásokra mindig is rászorult. Közösségünk híveink adományából és a fenntartói járulék befizetésébõl tartja fenn magát. Ahhoz, hogy gyülekezetünk életképes, mûködõképes maradjon, minél több támogatóra és hozzánktartozóra van szükségünk.                                                                                                                                                                                 


  vendégkönyv  
   
  e-mail: