község honlapjamúlt

jelen

hírek

fórum

menü


Gyülekezetünk élete...

Az egyház életről...
Az egyházi esztendő a polgári évhez képest máskor indul. Ádvent első vasárnapjával indul az év, amikor délelőtt az ádventi koszorún megygyújtjuk az első gyertyát, úrvacsorai közöségben vagyunk egymásal és Jézussal, majd délután
ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS címmel énekelünk, verseket olvasunk karácsonyra készülve, várakozva és rákészülve az ünnepre.Karácsony küszöbén, advent 4. Vasárnapján délután megszólal az ANGYALKÓRUS, nagyvelegi gyermekek kórusa karácsonyi dalokat énekelve. A megtelt templomban szenteste ismét a gyermekek szolgálnak versekkel, színdarabokkal, majd meghallgatjuk Isten üzenetét a Biblia szavain keresztül.

Az ünnepek után ÓÉV ESTÉJÉN estéjén elhunyt szeretteinkre emlékezve mécseseket gyújtunk, és imádkozunk a gyászolókkal, együtt érezve velük a múlandóság kegyetlen és szomorú pillanataiban.

VÍZKERESZT ünnepe gyülekezetünkben istentiszteleti ünnepnap, ami után februárban GYÜLEKEZETI FARSANG-ot tartunk. Bibliai történeteket játszanak el a beöltözött hittanos gyermekek, és ekkor állítjuk egy játékos verseny elé a presbitériumot, majd következik a megérdemelt vacsora, a virslievés!

Elkerülhetetlen, hogy meg ne emlékezzünk azokról a hősökről, akik 1848-49-ben a haza szabadságáért harcoltak, hiszen a templom falán helyezték el azt az emléktáblát, amelyen a nagyvelegi hősök nevei vannak feljegyezve. Minden év március 15. napján ünnepi istentiszteletet tartunk, és megkoszorúzzuk a hősök emléktábláját.

A tavaszi napok a BÖJT idejét is jelzik, ekkor Jézus Krisztus szenvedésére tekintünk, merítünk erőt abból, amit Ő megtett értünk. Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára, nagypénteken a keresztrefeszítésre gondolva vagyunk együtt istentiszteleten. HÚSVÉT HAJNALI ISTENTISZTELETEN vagyunk együtt reggel 5 órakor, sötétben kezdődik az alkalom, néhány gyertya világít csupán, majd mire a feltámadás örömhíre hangzik, kivilágosodik, és a napnál is világosabb, Jézus megtörte a halált, a halálból átment az életre!

Különleges és szép alkalmunk május első vasárnapja, az ANYÁK NAPJA. Üres vázák fogadnak az oltáron mindenkit, és aki egy szál virággal megköszöni Istennek az életét, az Édesanyját, az az oltárra viszi, és a vázába teszi hálája jeléül. Egyetlen vasárnap sem olyan beszédes, és egészen gyönyörű a tarka-barka csokrok által az oltár, mint anyák napján.

A TANÉVZÁRÓ ÜNNEPNAP felejthetetlen élményt, kikapcsolódást jelent az egész családnak a Nagyvelegi Egyházközségben. Délelőtt istentisztelet keretében megajándékozzuk a gyermekeket apró, de hasznos eszközökkel, majd délután következik a verseny játékos, vidám formában, hogy ki mit tud, mit tanult meg az év során. Közben azonban a parókiaudvaron fő a pörkölt a bográcsban, hogy együtt vacsorázhassunk a nap végén. Nem unatkoznak a felnőttek sem, akik szintén belemerülve a játékokba küzdenek azért, hogy ki legyen az első! Nem felejtkezünk meg arról a szeretett lelkészről, Kajos Jánosról, aki 1986 június -ban halt meg, s akinek sírjához kimegyünk az évfordulója napján és a gyülekezettel együtt énekelünk, imádkozunk, emlegetjük nagyságát.

Az utóbbi évben a gyülekezet élete sok alkalommal, programokkal színesedettSzívesen és szeretettel várunk, fogadunk mindenkit, hogy ezekben az élményekben egyre többen részesülhessünk.Vannak komoly alkalmak, vannak könnyedebbek, játékos-vidám esték, ahol jól érzi magát mindenki.

Évzáró 2002


Szokás minden évben, hogy KIRÁNDULÁSON veszünk részt.

Művészetek Völgye -Kapolcs Afrika Múzeum, Balatonederics 2001

Kirandulások 2002

Az ősz, a tanév elkezdtével azt jelenti a gyülekezet számára, hogy kialakult rend szerint a hónap második vasárnapján CSALÁDI ISTENTISZTELETET tartunk. Nem kis dolog az, amikor egy család, nagyszülő, szülő, gyerek egy délelőttön együtt ül a templompadjában, megszentelve, megünnepelve a vasárnapot ezzel. Jó idő esetén a gyermekek ezen az istentiszteleten a prédikáció alatt a szabadban játszanak, velük a gyülekezeti gyermekmunkás Szabó Csabáné, Magdi foglalkozik.

Az ősz beállta, a BIBLIAÓRÁK kezdetét is jelenti, bevezetés alatt van az a rend, hogy a hónap során minden hét szerdáján más jellegű az óra, és más réteg van megszólítva. Így van presbiteri bibliaóra, általános biblia óra, szülők órája, kézimunka-kör. Minden hónap utolsó vasárnapján este KULTÚRKÖR nevű alkalomra gyűlünk össze, ekkor verseket olvasunk, énekelünk, beszélgetünk.

Az őszi napok a múlandóságra utalnak, november 1-én, TEMETŐI ISTENTISZTELET keretében gondolunk azokra, akiket hazahívott Isten, és magunkra, akik az Élet és halál Urának kezében vagyunk, s akiknek Jézus feltámadása utat nyitott a halálban az örök életre. Nem kevés esemény zajlik a gyülekezet életében, mely alkalmakra szívesen fogadunk bárkit!

Ferenczy Andrea lelkésznő


vendégkönyv


e-mail: