cimer

község honlapjamúlt

jelen

hírek

fórum

menü
2008.márc.2-án Budapesten a Csodák a bibliában címmel hírdetett bábverseny különdíját hozta el a nagyvelegi csoport.

A mellékelt diák az előadáson készültek.Gratulálunk!


Konfirmandusaink március 12-15-ig Csákváron táboroztak a budapesti Deák téri gyülekezet kondirmandusiaval, és ifistáival.
A 32 fiatal jó hangulatban töltötte el együtt a 4 napot.

2005 márcuis 12-én tartották Budapesten az országos bábversenyt, melyen a nagyvelegi kisiskolásokból, ovisokból álló hittanos csoport a Noé bárkája c. bábjátékot mutatta be.

A legjobb csapatmunka különdíjjal jutalmazták őket.
2005 Januári programok


Istentiszteletek:

január 1. Újévi Istentisztelet, úrvacsorával
január 2. Újév utáni 1. vasárnap, Istentisztelet
január 6. Vízkeresztünnepe Istentisztelet
január 9. Istentiszteletek
január 16. Családi Istentisztelet , témánk: a fül
Testrészek a Bibliában
január 23. Istentisztelet
január 30. Istentisztelet


Teilhard de Chardin

Atyám kezedbe ajánlom lelkemet!

Milyen jó, hogy rábízhatjuk
kezünket arra a kézre,
amely megtörte és életre keltette a Kenyeret,
amely megáldotta és megsimogatta
a gyermekeket,
s amelyet szegek vertek át.


Ráhagyatkozni arra a Kézre,
amely olyan, mint a miénk,
de amelynek tetszőleges
döntését csupa jóság vezérli
s folyton csak szorosabban
köt le minket önmaga számára.


Átadni magunkat annak a puha és
hatalmas erejű Kéznek,
amely lehat a lélek velejéig,
amely formál és teremt,
s amelyen át oly végtelen
szeretet árad.Igehírdetési előkészítő - Bajuszné Orodán Krisztina
2004. december 24.Lk 18, 17
“ Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.”


Karácsony a gyermekek ünnepe?


Részlet: Gyökössy Endre, Mai Példázatok

“ Ha nem kellene elvinnünk a karácsonyi ajándékokat, megspórolhattuk volna ezt az utat, tudod mennyi dolgom van.
-Illik Bélám. Különben is régen voltunk náluk
Éppen ez az illik, meg ez a karácsony. Már előre fá tőle. Boltból ki, rokonokhoz be, roknoktól ki, temlomba be, templomból ki, evéshez be, evésből ki, újabb asztalhoz be. Ringlispil, fáraszt. Mire örülhetnék, már viselkedni is alig tudok. Álmos vagyok és fáradt. Torkig jóllakott és fáj a gyomrom.
Ez van együtt csináljuk. Tudsz jobbat?
Én elengedném karácsonyostól, dünnyögte a férfi
Az asszony nem akarta ingerelni. Elhallgatott. Az elsuhanó tájakat nézte. S gyermekkora jutott eszébe, s egyik kisiskolás barátnője, aki elvitte a katolikus temlpomba éjféli misére. Ott látott először Betlehemet. Sziklaistállót, festett keménypapírból, agyagállatokkal, Máriával és az ölében a Kisdeddel. Szinte érezte a tömjén illattal kevert gyertyafüstöt.
Azért a jászol, meg a kisjézus hiányozna - szólalt meg váratlanul.
Volt idő, amikor még én is kerestem Jézust a jászolban. De előlem mindig eltakarták bizonyos pásztorok és kiskirályok. Máig sem látom tőlük.”

Jól érzékelteti ez a kis történet a felnőtt ember nosztalgiáját, régi, gyermekkori karácsonyi emlékeinek ma is meghatározó erejét, és azt is hogy sok minen eltakarja előlünk a kisjézust. Sokan csak a régi emlékekből élnek és romnatikára vágyva térnek be templomainkba. A rohanás, a mindennapi hajsza, kenyérharc, tülekedés, irgalmatlan versenyhelyzet, a sok probléma mind - mind eltakarja előlünk Jézust, nem tudunk elcsendesedni, elgondolkodni karácsony lényegén és értelmén igazán. Így ünnepelnek a felnőttek, s maradnak mégis ünneptelenek, mert talán minden ott van, csak a lényeg hiányzik.

Szabad imádkoznunk a karácsonyért:

Ó, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt! Nekünk már nincs hozzás reőnk. Mi vásárolunk és rohanunk, kis csomagokat készítünk, karácsonyfákat díszítünk és énekeljük: “Csendes éj.”
De a titok, Isten Fiának titka, hogy emberré lett értünk, gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció. Segíts, nehogy elsüllyesszük egészen, mit jelent az ünnep. Segíts, hogy ne csak télapók legyünk. Segíts, hogy a lelkünkbe nézzünk, hogy újra visszatérjünk, s elinduljunk megint.”


A mai gyermekeknek nem tudom, hogy egykor lesz- e igazi karácsonyi emlékük. Számukra minden az ajándékokról, játékokról szól, de hiányzik a legnagyobb ajándék felfedezése. Adok - kapokká silányult az ünnep. Olyan jó volna, ha újra gyermekek lehetnénk, gondtalanul, terhek nélkül és igazán tudnánk még örülni, játszani, rácsodálkozni nemcsak a Kisjézusra, de felfedezni őbenne minden kérdésünkre, problémánkra a megoldást, ha feldeznénk Jézusban Isten legnagyobb ajándékát. Ha nem kritikai megjegyzéskekkel, okoskodással hesegetnénk el magunktól karácsony igazi üzenetét, hanem gyermeki nyitottsággal befogadnánk azt. Jézus a kisgyermeket állítja elénk pédaképül, adja Isten, hogy újra gyermekekként nyitottsággal, fogadjuk a hozzánk érkezőt.Ádventi várakozás

József Attila: Tél

Valami nagy - nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet, s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot - ó boldog fogócska!-
S rászorno szórva mindent, ami szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy - nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét felszaggatni,
És rakni adjon sok - sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy felmelegednének az emberek.


Govanni Pappini imája

Krisztus! Nincs nekünk semmi bajunk,
csak az, hogy Te hiányzol nekünk!
Aki éhes, azt hiszi kenyér után vágyik:
-Te hiányzol neki!
Aki szomjas, azt hiszi italra szomjazik,
-Teutánad szomjazik
Aki beteg, azt hiszi, egészsége hiányzik,
Te hiányzol neki.

Ki a szépet keresi a világban,
nem tudja, hogy téged keres,
az örök szépséget!
Aki igazságra vágyik utánad vágyik,
az örök igazság után.
Aki békét szomjazik téged szomjaz,
akiben egyedül nyugszik meg a nyugtalan szív.

Ég és Föld, Jólét és Balsors,
öröm és szenvedés,
síró és mosolygó ember,
mind utánad kiált édes Krisztusom!
Nézd, milyen Betlehem a lelkünk!


vendégkönyv


e-mail: